Wie zijn wij,  wat willen wij,  hoe doen wij dat?

  • Stichting Agrarische Groenstations (Stagro) is een initiatief van een aantal Agrarische Natuurverenigingen in Groningen en Friesland.
    De doelstelling van Stagro is het bevorderen van de circulaire economie in de landbouw en voedselvoorziening. We willen dit bereiken door verbetering van de bodemkwaliteit door het gebruik van natuurlijke voedingsbronnen, zoals

  • maaisel en andere groene restmaterialen. Door toepassing van een geavanceerde composteertechniek worden deze materialen op de boerderij verwerkt tot een natuurlijke bodembemester. Hierdoor zal de bodemvruchtbaarheid en de bodemvitaliteit weer toenemen. Bovendien blijkt dit een forse bijdrage te leveren in de aanpak van het klimaatprobleem.